Home page image
Research
 

Servo-Plus Research je špičková řídicí jednotka   Matest, která kombinuje vysoce reaktivní   elektroniku Cyber-Plus Progress společně s hydraulickým systémem, speciálně   navrženým k provádění zkoušek, kde jsou požadovány výsledky nejvyšší kvality.
Díky své univerzálnosti a množství možností je   tato řídicí jednotka nejlepší volbou pro vědecko-výzkumné projekty, ale i komerční laboratoře, které si potřebují modifikovat   zkušební podmínky, které zatím žádné normy nepopisují

                            


 

TSRST Multi PAVETEST - nový vícemístný servohydraulický dynamický systém pro únavové zkoušky asfaltů.

TSRST

TSRST (Thermal Stress Restrained Specimen Test) Multi

Zařízení pro zkoušky odolnosti asfaltové směsi proti vzniku mrazových trhlin podle EN 12697-46, rovnoměrným řízeným poklesem teploty. Možnost zkoušet tři druhy vzorků nezávisle na sobě. 

Pevnost v tahu při stanovené teplotě jednoosým tahem (UTST).  

Relaxační zkouška (RT). 

Creepová zkouška v tahu (TCT)   

Roller ROLLER COMPACTOR. Elektromechanické zařízení pro přípravu vzorků asfaltové směsi simulující zhutňování povrchu vozovky silničním válcem ( EN 12697-33 ). Programovatelné automatické zařízení po zadání požadované tloušťky vzorku upraví hodnotu zátěže. Hotový vzorek s požadovaným zhutněním je dále připraven pro zkoušku vyjíždění stopy použitím dalšího zařízení WHEEL TRACKING APPARATUS.
gyrator

Gyrátor - elektropneumatické zařízení pro přípravu vzorků podle norem EN 12697-10, EN 12697-31