Home page image

 

 

 

Zkoušky asfaltových směsí  

obr

 

 

 

Pavemix
Automatická laboratorní míchačka PAVEMIX pro přípravu směsi podle EN 12697-35 s kapacitou 32 litrů

 

Roller

Segmentový zhutňovač

Elektromechanické zařízení pro přípravu vzorků podle EN 12697-33

 

Smarttracker

 

 

 

Automatický vyjížděč kolejí SMARTRACKER podle EN 12697-22, umožňuje zkoušet dva vzorky, každý ve vodě i na vzduchu, nezávisle.

 

 

PilaPila 2Pila 2

 

 

 

Automatická dvoukotoučová pila na úpravu asfaltových vzorků řezáním. Umožňuje paralelní řezání trámců a válců od 38 do 160 mm; řezání hranatých vzorků s výškou 240 mm a délkou 700 mm, válce o průměru 200 mm. Možnost měření délky snímačem i pneumatického upínání vzorků
DTS

Zařízení PAVETEST pro dynamické zkoušky asfaltových směsí,    přetvoření a    únavové zkoušky                                     

Eps asfEps ext
Přípravky s extensometry pro dynamické moduly a zkoušky deformace dle EN 12697-24, 25, 26C, EN 12697-46

termo

Souprava pro extrakci za horka s pomocí papírových filtrů podle EN 12697-1, 4 a EN 13108
Vakuum Souprava pro stanovení obsahu rozpuštěného pojiva vakuovou metodou podle EN 12697-1, EN 13108
Pyknometr Souprava s vakuovým pyknometrem 10 litrů pro stanovení maximální objemové hmotnosti nezhutněné asfaltové směsi podle EN 12697-5, EN 13108

odparka

Vakuový rotační odpařovač pro oddělení rozpouštědel z bitumenu destilací s vyhřívanou olejovou lázní podle norem EN 12697-1, 3 a EN 13108. Regulace vakua s velkým manometrem.

rotačka

Zařízení pro míchání lahví a pyknometrů  pro určení afinity štěrku a bitumenu podle EN 12697-11.
Zátěž Přístroj pro zkoušku hloubky zatlačení trnu podle EN 12697-20, kapacita 500 N.

Míchačka

Robustní laboratorní míchačka s plynulou regulací rychlosti míchání s nádobou 20 nebo 30 litrů s přídavným topením pro přípravu směsí podle EN 12697-35

koleje

Zařízení pro zkoušku pojíždění kolem podle EN 12697-22. Náchylnost asfaltových směsí k trvalé deformaci se usuzuje v závislosti na hloubce vyjeté koleje, způsobené opakovaným pojížděním zatěřovaným kolem při stálé teplotě.

Marshallův pěch
Marshallův automatický zhutňovací pěch pro přípravu zkušebních těles podle EN 12697-10, 30 (2012).

formy

Formy Marshall EN 12697-10, 30

gyrátor

Gyrotronic - zařízení pro přípravu vzorků podle EN 12697-10, 31;

Metoda hutnění vzorků ve válcové formě kombinací rotační (smykové) akce a svislého působení síly. Ovládání pomocí dotykové obrazovky, elektropneumatický systém.

prislus

Marshall

Marshallův lis s kompletním příslušenstvím pro sběr a zpracování výsledků zkoušek.

detail

Leutner

Přípravek pro smykovou zkoušku pevnosti spojení asfaltových vrstev (Leutner) podle ČSN 73 6160.
kyvadlo

Přístroj pro měření drsnosti povrchu vozovky podle EN 1097-8, EN 1338/1339/1340.

 

Náhradní gumové patky:

patky

penetrometr

Ruční a poloautomatický digitální penetrometr pro stanovení penetrace jehlou podle EN 1426.

autopenetrometr

Automatický penetrometr s dotykovým displejem
patrona
Ponorná patrona na odebírání vzorků, objem 1000 ml, podle EN ČSN 58.
fraasse
Zařízení pro stanovení bodu lámavosti (Fraasse) podle EN 12593.

frase

Fraasseho přístroj poloautomatický.
duktilometr

Duktilometr pro měření tažnosti asfaltů, Slouží k posouzení pojivosti a tmelících vlastností při mechanickém namáhání. Možnost zkoušet až 3 vzorky současně,, rozsah posunu 1-400 mm/min

rtfo

Zařízení pro stanovení odolnoxti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu podle EN 12607-1 (metoda RFT).

TFOT

Zařízení podle norem EN12607-2, EN 13303 (metoda TFOT).
kk
Stanovení bodu měknutí podle normy EN 1427 (kroužek + kulička).

kkauto

Automatický přístroj "kroužek/kulička".Barevný dotykový displej, zobrazení teploty, času v průběhu zkoušky

 

 

kk displej

 


destil Destilační přístroj pro stanovení zbytku bitumenových emulzí podle EN 1431.
destilace
Filtrační zařízení pro stanovení rozpustnosti bitumenu podle EN ČSN 12592.
viscometer Zařízení pro stanovení doby výtoku asfaltových emulzí výtokovým viskozimetrem podle ČSN EN 12846 (prEN 13808), nádobky s otvory 2, 4 a 10 mm.

Cleveland

Analyzátor bodu vzplanutí  (Cleveland)  podle EN 22592.
Pensky Digitální přístroj pro stanovení bodu vzplanutí (Pensky-Martens) podle EN 22719)

makrotextura

Souprava pro měření průměrné hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou dle EN 13036-1 pomocí pevných skleněných kuliček.
PRD Forma P.R.D. pro zkouěku zhutnitelnosti podle EN 12697-32.