Home page image

O společnosti

Naše firma byla založena v roce 1994 a zpočátku působila jako výhradní distributor přístrojů a zařízení pro oblast materiálového zkušebnictví ve stavebnictví anglické firmy ELE International Ltd.  Od roku 1995 jsme rozšířili sortiment o prodej výrobků firmy EDWARDS, předního světového výrobce vakuové techniky. V roce 2002 jsme navázali úzkou spolupráci s dalším významným evropským výrobcem přístrojové techniky pro zkoušky stavebních materiálů, italskou firmou MATESTV současné době spolupracujeme i s dalšími výrobci (TESTING GmbH., WESSEX ENGINEERING Ltd.).

Dodáváme kompletní sortiment zkušební přístrojové techniky a zařízení používaných v laboratořích i v terénu stavebními firmami, výrobci stavebních hmot, výzkumnými ústavy, vysokými školami a komerčními zkušebnami. Dále nabízíme laboratorní nábytek z nerez. oceli, rotační olejové vývěvy a vakuoměrky, vazelíny a oleje pro vývěvy. Na dodaná zařízení poskytujeme záruční i pozáruční servis a zajišťujeme opravy i starších přístrojů. 

Za uplynulé roky jsme nasbírali mnoho zkušeností, které využíváme k výběru nejvhodnějšího zařízení výše uvedených výrobců za účelem dosažení plné spokojenosti našich odběratelů.